Betalingsvoorwaarden

Het liggeld voor de winter en voor de zomer wordt apart gefactureerd. Meegaand daarbij wordt dan ook het electriciteitsverbruik voor die periode gefactureerd. Enkel wie van een ligplaats gebruik maakt kan ook een parkeerplaats reserveren: ook die wordt apart gefactureerd.
Op elke factuur wordt de uiterste betaaldatum vermeld: factuurdatum + 2 weken. Wij vragen uitdrukkelijk om deze vervaldag te respecteren. Het opvolgen van onbetaalde facturen brengt heel wat tijdsverlies met zich mee, tijd die onze havenmeester aan meer nuttige zaken kan besteden ;-)
Een vraag over de factuur kan uiteraard altijd: doe dit tijdig en dus bij voorkeur voor de vervaldatum,  en dan best via onze havenmeester. 
Onze betalingsvoorwaarden zijn verder in detail berschreven in ons intern reglement dat je ook op deze website vindt.